"Kui aju puhkab"

Praktiline teejuht ajukahjustusega inimesele ja tema lähedastele

Pärast õnnetust või haigust ajukahjustusega silmitsi seistes võib tunduda, et kõik on läbi ning endist elu enam tagasi ei saa. On tõsi, et ajukahjustusega inimese ja tema lähedaste jaoks muutub elu suurel määral, kuid see ei tähenda, piltlikult öeldes, et kindad on igaveseks varna riputatud. Teadlik taastumine, sihipärane tegutsemine, eneseusk ja lähedaste tugi aitab muuta väga palju. Vahel isegi sel määral, et kindad saab taas varnast võtta. Ajukahjustus ei ole lõpp. Pigem on see väljakutse, millega ühisel jõul on kergem hakkama saada. Sellel teel ongi antud raamat praktiliseks ja kogemustega teejuhiks.

Õnnetuse läbi

kukkumine
liiklusõnnetus
tööõnnetus
uppumine
jm

Haiguse tagajärjel

insult
peaajukasvajad
entsefaliit
meningiit
jt

  • ajukahjustusega inimesed
  • ajukahjustusega inimeste lähedased, pereliikmed
  • ajukahjustusega inimeste sõbrad ja tuttavad (sh tööandjad, -kaaslased)
  • inimesed, kes tööalaselt puutuvad kokku ajukahjustusega inimestega (arstid, spetsialistid jt)
  • rääkida avameelselt ja kogemuspõhiselt ajukahjustusega kaasnevatest muutustest inimese käitumises ja igapäevaelus
  • eluliste näidete kaudu tutvustada taastumise ja elukvaliteedi paranemise protsessi ning seda mõjutavaid tegureid
  • anda praktilisi soovitusi ja juhiseid igapäevaelus kasutamiseks
  • tõsta esile positiivse mõtlemise ja ellusuhtumise rolli taastumisel

Autorist

Kadri Mölder töötab logopeedina Astangu Kutserehabilitatsiooni Keskuses, kus 2005. aastal avati ajutraumajärgne taastumiskursus. Kadri on kursusega, mis oma sisult on intensiivne rehabilitatsiooniprogramm, logopeedina seotud algusest peale ning tegeleb keskuses ka muul moel ajukahjustusega inimeste teenuste arendamisega. Kursuse juhendaja ja koordineerijana puutub ta oma igapäevatöös kokku mitte ainult ajutrauma saanud täiskasvanutega, vaid ka ajukahjustusega inimestega, kes vajavad abi näiteks insuldi või peaajukasvaja tagajärjel. Nii on aastate jooksul praktilise tööga saadud kogemustest saanud väärt teadmised, millest raamatu vahendusel võiks abi olla kõigile, kes ise või kelle lähedane on ajukahjustusest taastumas.

Osta raamat

See raamat on Sinu abimees, kui oled trauma või haiguse tagajärjel saanud ajukahjustuse ning püüad oma uutmoodi eluga aegamööda harjuda. Sama palju tuge ja head nõu annab see raamat Sulle, kes Sa püüad toeks olla oma ajukahjustusega lähedasele, pereliikmele või sõbrale. Huvitavat ja harivat lugemist pakub see raamat ka Sinule, kel pole täna selle teemaga esmapilgul vähimatki seost. Usu, selle raamatu peategelaste lugudest on meil kõigil midagi õppida. Märgates ja mõistes muudame maailma nii enda kui teiste jaoks paremaks.

E-raamat

11.60 €
  • Raamatut on mugav lugeda oma nutitelefonis, tahvelarvutis või e-lugeris.

Audioraamat

15.00 €
  • Pane ennast kirja ja me anname sulle audioraamatu valmimisest teada

Tellin teavituse audioraamatu valmimisest

Info audioraamatu ilmumise kohta jõuab Sinuni, kui jagad autoriga oma e-posti aadressi.